Chengxu Yin..Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame

Chengxu Yin.JPG

Purchase Print

1 of 1

Chengxu Yin..Photo by Matt Cashore/University of Notre Dame

Copyright University of Notre Dame

Copy link below when linking to original image:

https://photos.nd.edu/image/I0000QTZ5OQw4ieo

Keywords:

chengxu
yin
faculty
portrait